Stymulacja zmysłu wzroku – warsztaty dla rodziców

Jak stymulować zmysł wzroku, uwagę wzrokową i koncentrację dzieci podczas czynności codziennych.

Prowadząca – tyflopedagog mgr Anna Hrycyszyn

Warsztaty dla rodziców dzieci słabowidzących, dzieci z korowymi uszkodzeniami wzroku, brakiem uwagi wzrokowej. Dla małego dziecka z uszkodzeniem wzroku ważne jest codzienne wykorzystywanie posiadanych możliwości wzrokowych w jak największym wymiarze. Nie musi się to bynajmniej wiązać z obarczaniem rodziców dodatkowym obowiązkiem terapeutycznym. Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, jak z niemal niczego wyczarować stymulującą wzrok zabawkę, w jaki sposób zorganizować otoczenie dziecka słabowidzącego, tak by mogło ono jak najlepiej korzystać ze wzroku i jak wpleść elementy ćwiczeń wzroku w codzienność.

Czas trwania warsztatów: 60 min (zajęcia co 2 miesiące)

warunkiem jest zebranie się 4 osobowej grupy

ZAPRASZAMY!