• Pedagog

  • grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2,3 letnich
 • Muzykoterapeuta

  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa
 • Socjoterapia

  • terapia indywidualna
  • zajęcia grupowe
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (skrócona) 1 godz.
  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 2 godz.
  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (rozszerzona) 3 godz.
  • omówienie diagnozy
  • terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psycholog

  • konsultacje psychologiczne
  • terapia psychologiczna
  • konsultacja kwalifikująca na zajęcia TUS
  • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
  • terapia behawioralna
 • Logopeda

  • konsultacja / diagnoza logopedyczna
  • terapia logopedyczna
  • logorytmika
 • Neurologopeda

  • konsultacja / diagnoza neurologopedyczna
  • terapia neurologopedyczna
  • konsultacja/terapia szczękościsku
  • konsultacja/terapia porażenia nerwu twarzowego
  • konsultacja/terapia zaburzeń połykania
  • terapia manualna wg techniki znoszenia bólu Emmetta
 • Surdologopeda

  • konsultacja surdologopedyczna
  • terapia surdologopedyczna
 • Surdopedagog – terapeuta słuchu

  • konsultacja/diagnoza zaburzeń funkcji słuchowych
  • terapia zaburzeń funkcji słuchowych
 • Tyflopedagog – terapeuta wzroku

  • konsultacja/diagnoza zaburzeń funkcji wzrokowych
  • terapia zaburzeń funkcji wzrokowych
 • Oligofrenopedagog – terapeuta dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

  • konsultacja/diagnoza
  • terapia
 • Terapeuta ręki

  • konsultacja kwalifikująca na zajęcia
  • terapia ręki
 • Fizjoterapeuta

  • konsultacja fizjoterapeutyczna
  • terapia fizjoterapeutyczna
  • rehabilitacja ruchowa
  • rehabilitacja ruchowa z elementami terapii ręki
  • rehabilitacja ruchowa z elementami SI
  • terapia metodą Vojty i NDT-Bobath
  • masaż klasyczny/relaksacyjny częściowy
  • masaż klasyczny/relaksacyjny całościowy
  • manualny drenaż limfatyczny
  • terapia przeciwobrzękowa (manualny drenaż + bandażowanie + ćwiczenia)
  • kinesiotaping: jedna część ciała lub stawy obwodowe
  • kinesiotaping: kręgosłup
  • mobilizacje
  • instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
 • Opinia specjalistyczna

  • opinia specjalistyczna  (dwa egzemplarze z pieczęcią placówki)
 • Badania lekarskie

  • USG tarczycy
  • USG jamy brzusznej (w tym gruczołu krokowego, układu moczowego)
  • USG jąder
  • USG węzłów chłonnych
  • USG szyi
  • USG ślinianek
  • USG stawów dużych (1 staw:kolanowy, łokciowy, skokowy, barkowy)
  • USG tkanek miękkich
  • USG powłok brzusznych
  • USG piersi (z oceną węzłów chłonnych)
  • USG gruczołów sutkowych mężczyzn z oceną węzłów chłonnych
  • Badanie Doppler – układ żylny kończyny dolnej
  • Badanie Doppler – układ żylny dwóch kończyn dolnych
  • Badanie Doppler – układ tętniczy kończyny dolnej
  • Badanie Doppler – układ tętniczy dwóch kończyn dolnych
  • Badanie Doppler – tętnice szyjne
  • Badanie Doppler – tętnice nerkowe
  • Badanie Doppler – jama brzuszna
  • Badanie Doppler – naczynia trzewne
  • Badanie Doppler – płuca i opłucna