• Pedagog

  • grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2,3 letnich
 • Muzykoterapeuta

  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa
 • Terapeuta EEG - Biofeedback

  • konsultacja kwalifikująca do terapii
  • seans terapeutyczny
 • Socjoterapia

  • terapia indywidualna
  • zajęcia grupowe
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (skrócona) 1 godz.
  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 2 godz.
  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (rozszerzona) 3 godz.
  • omówienie diagnozy
  • terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psycholog

  • konsultacje psychologiczne
  • terapia psychologiczna
  • konsultacja kwalifikująca na zajęcia TUS
  • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
  • terapia behawioralna
 • Logopeda

  • konsultacja / diagnoza logopedyczna
  • terapia logopedyczna
  • logorytmika
 • Neurologopeda

  • konsultacja / diagnoza neurologopedyczna
  • terapia neurologopedyczna
  • konsultacja/terapia szczękościsku
  • konsultacja/terapia porażenia nerwu twarzowego
  • konsultacja/terapia zaburzeń połykania
  • terapia manualna wg techniki znoszenia bólu Emmetta
 • Surdologopeda

  • konsultacja surdologopedyczna
  • terapia surdologopedyczna
 • Surdopedagog – terapeuta słuchu

  • konsultacja/diagnoza zaburzeń funkcji słuchowych
  • terapia zaburzeń funkcji słuchowych
 • Tyflopedagog – terapeuta wzroku

  • konsultacja/diagnoza zaburzeń funkcji wzrokowych
  • terapia zaburzeń funkcji wzrokowych
 • Oligofrenopedagog – terapeuta dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

  • konsultacja/diagnoza
  • terapia
 • Terapeuta ręki

  • konsultacja kwalifikująca na zajęcia
  • terapia ręki
 • Fizjoterapeuta

  • konsultacja fizjoterapeutyczna
  • terapia fizjoterapeutyczna
  • rehabilitacja ruchowa
  • rehabilitacja ruchowa z elementami terapii ręki
  • rehabilitacja ruchowa z elementami SI
  • terapia metodą NDT – Bobath
  • terapia metodą Vojty
  • masaż klasyczny/relaksacyjny częściowy
  • masaż klasyczny/relaksacyjny całościowy
  • manualny drenaż limfatyczny
  • terapia przeciwobrzękowa (manualny drenaż + bandażowanie + ćwiczenia)
  • Kinesiotaping: jedna część ciała lub stawy obwodowe
  • kinesiotaping: kręgosłup
  • zabiegi fizykoterapeutyczne
 • Opinia specjalistyczna

  • opinia specjalistyczna  (dwa egzemplarze z pieczęcią placówki)