Szkolenie KORP PT!

KORP – PROGRAMY TERAPII -modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowymna podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Temat: KORP –
PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym
rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju
Psychoruchowego.
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna
Bogacz-Rybczak
Forma: szkolenie
Termin: 01.12.2019r.
Godziny zajęć: 9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)
Miejsce: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i
Rehabilitacji
44-101 Gliwice, ul.
Grottgera 46-50
Cena: 270zł
Cena obejmuje udział w
zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe oraz napoje i
przekąski.
UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat
szkolenia KORP.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w
programie KomKod.
Organizator: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i
Rehabilitacji
44-101 Gliwice, ul. Grottgera 46-50
www.anytimebs.pl
facebook.com/Anytime-Centrum-Diagnozy-Terapii-i-Rehabilitacji
Rejestracja: e-mail: b.smolnik@anytimebs.pl
tel.: 609 99 10 10
Regulamin szkoleń i wszystkie
potrzebne informacje związane z organizacją zostaną przesłane do
zarejestrowanych uczestników na ich adresy e-mailowe.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i
neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od
wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami
rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju
psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych.
Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, w Regionalnej Placówce
Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach oraz w ANYTIME Centrum
Diagnozy Terapii i Rehabilitacji w Gliwicach. Prowadzi także zajęcia na
uczelniach wyższych z zakresu psychologii i neurologopedii. Jest autorką
publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami
rozwoju.

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog,
specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju.
Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami
rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami.
Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach oraz w ANYTIME
Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji w Gliwicach.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do
specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i
chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii
KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu
dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

Tematyka:

Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić
specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i
wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na
szczególne potrzeby badanego dziecka.

Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000
filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla
wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez
KORP.

Program terapii dostosowuje poziom i
rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów
występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego
potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie
poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń
terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów
ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także
przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały
filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymują
certyfikat pozwalający na korzystania z modułu KORP – PROGRAMY TERAPII.

Program
szkolenia:

1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania
programów terapii.

2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami,
deficytami i zaburzeniami w rozwoju, ze zwróceniem uwagi na ocenę jakościową
badanych umiejętności.

3. Zasady konstruowania i dostosowywania ćwiczeń terapeutycznych do
potrzeb dzieci.

4. Cele terapeutyczne – wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych
terapii.

5. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer –
ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego,
komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych
oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.

6. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.

7. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.

8. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii
na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w
rozwoju.

#KORP-PT

Temat: KORP –
PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym
rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju
Psychoruchowego.
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna
Bogacz-Rybczak
Forma: szkolenie
Termin: 01.12.2019r.
Godziny zajęć: 9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)
Miejsce: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i
Rehabilitacji
44-101 Gliwice, ul.
Grottgera 46-50
Cena: 270zł
Cena obejmuje udział w
zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe oraz napoje i
przekąski.
UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat
szkolenia KORP.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w
programie KomKod.
Organizator: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i
Rehabilitacji
44-101 Gliwice, ul. Grottgera 46-50
www.anytimebs.pl
facebook.com/Anytime-Centrum-Diagnozy-Terapii-i-Rehabilitacji
Rejestracja: e-mail: b.smolnik@anytimebs.pl
tel.: 609 99 10 10
Regulamin szkoleń i wszystkie
potrzebne informacje związane z organizacją zostaną przesłane do
zarejestrowanych uczestników na ich adresy e-mailowe.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i
neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od
wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami
rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju
psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych.
Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, w Regionalnej Placówce
Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach oraz w ANYTIME Centrum
Diagnozy Terapii i Rehabilitacji w Gliwicach. Prowadzi także zajęcia na
uczelniach wyższych z zakresu psychologii i neurologopedii. Jest autorką
publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami
rozwoju.

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog,
specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju.
Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami
rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami.
Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach oraz w ANYTIME
Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji w Gliwicach.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do
specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i
chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii
KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu
dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

Tematyka:

Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić
specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i
wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na
szczególne potrzeby badanego dziecka.

Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000
filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla
wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez
KORP.

Program terapii dostosowuje poziom i
rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów
występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego
potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie
poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń
terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów
ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także
przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały
filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymują
certyfikat pozwalający na korzystania z modułu KORP – PROGRAMY TERAPII.

Program
szkolenia:

1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania
programów terapii.

2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami,
deficytami i zaburzeniami w rozwoju, ze zwróceniem uwagi na ocenę jakościową
badanych umiejętności.

3. Zasady konstruowania i dostosowywania ćwiczeń terapeutycznych do
potrzeb dzieci.

4. Cele terapeutyczne – wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych
terapii.

5. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer –
ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego,
komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych
oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.

6. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.

7. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.

8. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii
na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w
rozwoju.

#KORP-PT

Temat:

KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

szkolenie

Termin:

01.12.2019r.

Godziny zajęć:

9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji

44-101 Gliwice, ul. Grottgera 46-50

Cena:

270zł

Cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe oraz napoje i przekąski.

UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w programie KomKod.

Organizator:

ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji

44-101 Gliwice, ul. Grottgera 46-50

www.anytimebs.pl

facebook.com/Anytime-Centrum-Diagnozy-Terapii-i-Rehabilitacji

Rejestracja:

e-mail: b.smolnik@anytimebs.pl

tel.: 609 99 10 10

Regulamin szkoleń i wszystkie potrzebne informacje związane z organizacją zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników na ich adresy e-mailowe.

 

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach oraz w ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji w Gliwicach. Prowadzi także zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i neurologopedii. Jest autorką publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach oraz w ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji w Gliwicach.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

Tematyka:

Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka.

Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000 filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez KORP.

Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z modułu KORP – PROGRAMY TERAPII.

 

Program szkolenia:

 

  1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania programów terapii.
  2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami, deficytami i zaburzeniami w rozwoju, ze zwróceniem uwagi na ocenę jakościową badanych umiejętności.
  3. Zasady konstruowania i dostosowywania ćwiczeń terapeutycznych do potrzeb dzieci.
  4. Cele terapeutyczne – wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych terapii.
  5. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer – ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.
  6. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.
  7. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.
  8. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju.

#KORP-PT