mgr Agnieszka Serwatka

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach o specjalności oligofrenopedagogika oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii i Medialnej Emisji Głosu oraz Surdologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od sześciu lat pracuje jako logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej. Bardzo ceni sobie kontakt z dziećmi, gdyż są dla niej źródłem niewyczerpanej energii i kreatywności. Ważnym elementem jej pracy jest dobry i serdeczny kontakt z podopiecznym i jego rodzicem. Oprócz rzetelnej wiedzy i profesjonalnego podejścia, dysponuje dużą dawką dobrego humoru, który jest niezbędny w pracy z dzieckiem.

Kursy i szkolenia

  • 11.2018 „Skuteczna terapia afazji dziecięcej”
  • 03.2018 „Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia”
  • 03.2018 „Geniusz, zdolny, uzdolniony – poszukiwanie i rozwijanie potencjału naszych uczniów”
  • 09.2017 „Terapia behawioralna: 3-modułowy kurs bazowy”
  • 05.2017 „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
  • 02.2017 „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)