• KORP

  Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

  Termin:

  • 11.07.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 19.09.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 19.12.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj

   

 • KORP-PT

  KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

  Termin:

  • 12.07.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 20.09.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 20.12.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj

   

 • KOZE

  Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.

  Termin:

  • 12.07.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 20.09.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 20.12.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj

   

 • KOLD

  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

  Termin:

  • 12.09.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 05.12.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj

   

 • KOGS

  Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności.

  Termin:

  • 30.05.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj
  • 13.09.2020r. – więcej informacji znajdziesz tutaj