Zajęcia według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla rodziców z dziećmi.

Prowadząca – tyflopedagog mgr Anna Hrycyszyn

Metoda opiera się o naturalną potrzebę baraszkowania dzieci z rodzicami. Zajęcia wspomagają rozwój dzieci poprzez ruch – pomagają w wytworzeniu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy, wywołują poczucie bezpieczeństwa, które pozwala im na pełniejsze przyswajanie informacji z zewnątrz, uczą relacji i zaufania, a także integrują działania grupowe.

Zajęcia w formie grupowej do ośmiorga dzieci z opiekunami

Czas trwania: 60 min (zajęcia co 2 tygodnie)

ZAPRASZAMY!