mgr Magdalena Ostrowska

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz absolwentka dwuletniej szkoły policealnej „ELPAX” w Bytomiu na kierunku Technik Masażysta. W kręgu jej zainteresowań znajduje się głównie fizjoterapia ortopedyczna oraz sportowa, jednak pragnie poszerzać swoją wiedzę w różnych dziedzinach fizjoterapii. Dąży do ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania kompetencji w zawodzie.
W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla niej holistyczne i indywidualne podejście. Na co dzień pracuje z dziećmi – głównie z wadami postawy oraz z dorosłymi.

Dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia:

  • Kurs Fascial Distortion Model (FDM) Taping oraz warsztat wprowadzający z suchego igłowania.