mgr Barbara Smolnik

Pedagog specjalny i neurologopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Pracuje z dziećmi od wieku wczesnoniemowlęcego z zaburzeniami rozwoju o różnym podłożu (wcześniactwo, uszkodzenia cun, zespoły i wady genetyczne i inne). Zajmuje się diagnozą, stymulacją i terapią neurologopedyczną oraz pedagogiczną dziecka z zaburzeniami.

Wybrane kursy, szkolenia i warsztaty

 • Masaż Logopedyczny.
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0 – 1 r.ż.)
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych / w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG.
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.
 • Praca logopedyczna z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w karmieniu. Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Dziecko-uczeń z zaburzonym słuchem centralnym i neuropatią słuchową.
 • Terapia ręki – I i II stopień.
 • Makaton I°
 • Terapia oddechowa.
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego.
 • I stopień metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4.
 • Zaburzenia dysfagiczne w świetle ICF-CY oraz GMFCS i EDACS. Postępowanie diagnostyczne, standardy leczenia.
 • Szkolenia uprawniające do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KORP i KOLD.