mgr Anna Kielisz

W 2021 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach studiów rozszerzała specjalności psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii sądowej.

Po ukończeniu studiów stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa szkolnego w zespole szkół ogólnokształcących, pracując z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, między innymi: zaburzenia ze spektrum autyzmu, niedostosowaniem społecznym czy zaburzeniami funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Pomaga również ludziom młodym w kryzysach emocjonalnych i rodzinnych.

 

W zakresie konsultacji psychologicznych  udziela wsparcia osobom dorosłym, będących w kryzysach emocjonalnych, zawodowych i motywacyjnych, doświadczających trudności w relacjach z innymi, stanów lękowych lub stanów obniżonego nastroju.

Od października 2022 roku rozpoczyna studium psychoterapii poznawczo behawioralnej, a w przyszłości planuje rozpocząć studia z  zakresu psychoterapii.

Dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia: