mgr Aleksandra Michalska

Ukończyła studia pedagogiczne i logopedyczne w WSP w Krakowie, następnie podyplomowe studia z terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenie z zakresu mediacji na UŚ w Katowicach. W styczniu 2019rukończy studia podyplomowe z neurologopedii.

Od ponad 20 lat prowadzi terapię mowy dzieci z zaburzeniami o różnej etiologii oraz terapię mowy dorosłych. Od 2003 roku związana jest z sekcją Afazja działającą w SON Gliwice. Przez wiele lat prowadziła rehabilitację domową dzieci z wadą słuchu w ramach programu „Dźwięki marzeń” Fundacji Orange.

Kursy i szkolenia

 • Terapia logopedyczna z wykorzystaniem programu multimedialnego „AFAST – powiedz to”
 • „Autyzm – codzienność … możesz więcej!”
 • „Profilaktyka logopedyczna”
 • „Niepełnosprawność a edukacja – Autyzm – wiedzieć więcej” cykl VI regionalnych konferencji
 • „Metoda strukturalna i Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP”
 • „Gimnastyka paluszkowa a rozwój umiejętności motorycznych i językowych dziecka”
 • „Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji logopedycznej”
 • „Karty Rozwoju Psychoruchowego”
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju i kształcenie dziecka z zaburzonym narządem słuchu”
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z wadą słuchu” cz. I-III,
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów”
 • „SLI – specyficzne zaburzenia językowe: diagnoza, prognoza, interwencja”
 • „Wczesna stymulacja rozwoju mowy małego dziecka 0-3 lat, w tym dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z wadą słuchu”
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szansą a jego powodzenie w edukacji szkolnej”
 • „Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko …”
 • „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”
 • „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji wykorzystywane w terapii logopedycznej”
 • „Diagnoza i terapia dysglosji”
 • „Afazja – etiologia zaburzeń”
 • „Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej”
 • „Teoria i praktyka w rehabilitacji dziecka z uszkodzonym narządem słuchu”
 • „Język migowy 1go stopnia”