mgr Agnieszka Glimańska

Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej, absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje jako pedagog, nauczyciel matematyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oraz certyfikowany diagnosta i terapeuta Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki i trener grafomotoryczny.

Dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia:

 • Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia
 • Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • Terapia rodzin
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Trener Grafomotoryki
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Kinezjologia Edukacyjna. Metody dr P. Dennisona i G. Dennison
 • Kurs interwencji kryzysowej
 • Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga
 • Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
 • Problematyka opiekuńczo-wychowawcza.Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami zachowania?
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk
 • Wybiórczość pokarmowa
 • Pedagogika Montessori
 • Jak wspomagać rozwój dzieci w zakresie małej motoryki
 • Plastyka sensoryczna jako holistyczna metoda wspierająca rozwój dziecka
 • Mały Matematyk edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania
 • Dyskalkulia – diagnoza i terapia