Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla 2 i 3 latków

 • Chcesz nauczyć swoje dziecko przeżywania pozytywnych doświadczeń w grupie?
 • Chcesz pomóc mu w zdobywaniu nowych umiejętności społecznych?
 • Chcesz, aby nauczyło się odkrywać własne możliwości?
 • Chcesz ułatwić mu rozumienie emocji i uczuć?
 • Uważasz, że ważne jest dla niego rozwijanie umiejętności poznawczych?

Współczesny przedszkolak musi nauczyć się funkcjonowania w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu. Stąd też chcemy wyjść naprzeciw potrzebom dzieci, które będą musiały podjąć to wyzwanie.

Proponowane zajęcia są dla dziecka czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów stworzy możliwość doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość do uczestnictwa w grupie.

Podczas zajęć w formie zabawy wplatane są ćwiczenia:

 • logopedyczne
 • muzyczno – rytmiczne
 • sensoplastyczne
 • integracji sensorycznej
 • ruchowe
 • i inne

Zajęcia przewidziane są dla grup 8-10 osobowych i trwać będą do 50 minut.