mgr Katarzyna Tyczyńska - Piątek

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Edukacji Zdrowotnej. Nauczyciel oraz pedagog  z wieloletnim stażem- pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Swoje zainteresowania koncentruje na terapii dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy oraz dzieci jąkających się. Ponadto ukończyła studia licencjackie z Filologii Angielskiej oraz magisterskie z Filozofii.

Dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia:

  • Certyfikat szkolenia Terapia ręki.
  • Szkolenie z zakresu Terapii interakcyjnej rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7- Palin PCA.
  • Certyfikat trenerski Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART).
  • Certyfikat trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).
  • Szkolenie uprawniające do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KOLD
  • Terapeuta Miofunkcjonalny- szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii MFT 9-99 sTARs  ze pecjalną terapią artykulacji s/sz wg. A.Kittel.
  • Warsztat I i II stopnia : Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności  mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną.
  • Metoda wystukiwania sylab jako skuteczny sposób uzyskiwania płynności mówienia w terapii jakania – warsztat doskonalacy.
  • Mindfulness-Based Living Course – kurs Mindfulness certyfikowany przez Mindfulness Association Ltd