mgr Anna Bogacz - Rybczak

Psycholog o specjalności kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Jest współautorką testu do diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP oraz narzędzia do diagnozy zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży – Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE. Uczestniczyła w wielu szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i rozwijających warsztat pracy z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju, niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami zachowania i emocji, m.in.:

Kursy i szkolenia

  • Cykl szkoleń zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach: „Kalejdoskop uczuć – praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji”; „Potwory wyobraźni – praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z kręgu nerwicowego””; „Ten inny – praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autystycznego”; „Zagrożona niewinność. Ryzykowne zachowania seksualne wśród dzieci i młodzieży”; „Próby samobójcze – pierwsza pomoc”.
  • Szkolenia zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon: „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”; „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania”; „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki”; Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią”.
  • Szkolenie edukatorów profilaktyki FASD „Dziecko z FASD – standardy postępowania i terapii” zorganizowane przez Pracownię Psychoedukacji i Terapii M. Klecka w Lędzinach.
  • Szkolenie „Zespół Aspergera – między autyzmem a ADHD” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Active School”
  • Konferencje: „Okiełznać lęk – zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach; „Niebezpieczne zachowania dzieci – wychowanie czy choroba?” zorganizowana przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD w Katowicach; „Czerwone lampki w rozwoju dziecka” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach – jako prelegent z wystąpieniem pt. „Kształtowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci – problemy i sposoby wspomagania”.