Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

Wtorek, 9.04.2019, 15:00 – 19:00

Nabór Zamknięty

Temat: Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności
Prowadzący: dr Joanna Gruba/mgr Bożena Gubała,
Forma: Warsztat/szkolenie
Termin: 9 kwietnia 2019r
Godziny zajęć: 15.00-19.00 (5 godzin dydaktycznych)
Miejsce: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji Gliwice, ul. Grottgera 46-50
Cena: bezpłatne
Organizator: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji Gliwice, ul. Grottgera 46-50 — Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice, www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71,  +48 504-245-737
Rejestracja: e-mail: b.smolnik@anytimebs.pl, tel.: 609 99 10 10

 Prowadzący:

 • dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i naukowo-dydaktycznych.
 • mgr Bożena Gubała: Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego. Od wielu lat powadzi diagnozę i terapie dzieci w wieku przedszkolnym również w zakresie gotowości szkolnej.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Tematyka:

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Program szkolenia:

 1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
  2. Dlaczego opracowano KOGS-a?
  3. KOGS a podstawa programowa
  4. Własności psychometryczne KOGS-a
  5. Charakterystyka testu
  5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a
  5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych
       5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych
  6. Procedura badania
  7. Analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych
  8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna
        8.1. Samodzielna ocena dzieci
  9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna
        9.1. Samodzielna ocena dzieci
  10. Liczenie wypowiedzi dzieci
        10.1. Samodzielna ocena dzieci
  11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
  12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
  13. Program komputerowy KomKOD
  14. Rozdanie certyfikatów