Nowy termin szkolenia KOGS!

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

Temat: Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności
Prowadzący: dr Joanna Gruba / mgr Bożena Gubała
Forma: warsztat / szkolenie
Termin: 18.05.2019r. (sobota)
Godziny zajęć: 9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)
Miejsce: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji Gliwice, ul. Grottgera 46-50
Cena: 180zł  cena promocyjna!
Organizator: ANYTIME Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji Gliwice, ul. Grottgera 46-50, www: www.anytimebs.pl Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice, www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71,  +48 504-245-737
Rejestracja: e-mail: b.smolnik@anytimebs.pl, tel.: 609 99 10 10  

Prowadzący:

  • dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i naukowo-dydaktycznych.
  • mgr Bożena Gubała: Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego. Od wielu lat powadzi diagnozę i terapie dzieci w wieku przedszkolnym również w zakresie gotowości szkolnej

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Tematyka:

Karty Oceny Gotowości Szkolnej –KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich,spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się,czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej,określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania,wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Program szkolenia:

1.KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
2. Dlaczego opracowano KOGS-a?
3. KOGS a podstawa programowa
4. Własności psychometryczne KOGS-a
5. Charakterystyka testu
     5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a
     5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych
     5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych
6. Procedura badania
7. Analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych
8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna
      8.1. Samodzielna ocena dzieci
9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna
      9.1. Samodzielna ocena dzieci
10. Liczenie wypowiedzi dzieci
      10.1. Samodzielna ocena dzieci
11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
13. Program komputerowy KomKOD
14. Rozdanie certyfikatów

Miejsce Gliwice

Kontakt e-mail: b.smolnik@anytimebs.pl, tel.: 609 99 10 10